LEKCIJA 7: Kako financirati novinarske priče?

Spot.us – TAO novinarstva

Spot.us je open source projekt novinarskog izvještavanja pionirskog „powered by community“ koncepta. Prakticiraju TAO novinarstva – Transparency, Accountability, and Openness (Transparentnost, odgovornost i otvorenost). Građani mogu akvizirati i zajedno s novinarima sudjelovati u izvještavanju o važnim temama koje su nekako zaobiđene u tradicionalnim medijima. Priče koje želite vidjeti objavljene mogu se financirati na dva načina – sami možete donirati novac za određenu priču (donacija je ujedno i porezna olakšica) ili možete ispuniti upitnik za potrebe istraživanja nekog oglašivača, sponzora, partnera Spot.us-a koji će onda donirati novac u vaše ime. U oba slučaja, vi birate priču koju želite financirati. U slučaju da novinar uspije prodati priču nekom mediju s kojim Spot.us surađuje, onima koji su donirali novac vraća se donacija. Briljantno, zar ne?

U digitalnom dobu naravno nisu sve priče samo tekst, video ili audio. Beth Terry živi u Oaklandu u Kaliforniji i brine o efikasnosti recikliranja. Zahvaljujući Spot.us-u kreirala je infografiku preko koje možete pratiti što se dešava sa vašim smećem koju je onda kupio i objavio San Francisco Magazine.

Advertisements

One response to “LEKCIJA 7: Kako financirati novinarske priče?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: